แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
16
เดือนนี้
374
เดือนที่แล้ว
339
ปีนี้
50,782
ปีที่แล้ว
27,038
ทั้งหมด
112,635
ไอพี ของคุณ
34.204.189.171

-:- รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ 
-:- กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  
-:- กำหนดการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
-:- เปิดรับลงทะเบียน ไปจนถึง ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 
-:- เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
-:- แจ้งเตือนภัย : พายุฤดูร้อนในประเทศไทยตอนบน 
-:- เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
-:- สุขสันต์วันสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย 
-:- ประชาสัมพันธ์....ข่าวสารสาธารณสุขอำเภอดอยเต่า 
โครงการป้องกันปัญหาเด็กติดจอเด็กติดเกมส์หลังจากที่สำรวจแล้วปรากฏมีเด็กกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่
กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกกันน๊อค
การประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ลงพื้นที่ในทุกหมู่บ้าน มอบเครื่องยังชีพให้แก่ผู้พิการ จำนวน ๒๒ ราย
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
-:- แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุประจำปี 2561  
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย 1 บ้านฉิมพลี หมู่ 4 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมคิด นวลจันทร์ทะ บ้านฉิมพลี หมู่ 4 
-:- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านตำบลดอยเต่า 
-:- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในตำบลดอยเต่า 
-:- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over lay ภายในหมู่ บ. ดอยเต่าใต้ ม.10 ต.ดอยเต่า 
-:- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over lay ภายในหมู่ บ.แม่ทก ม.5 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยหอพ่อหม่อนเจ้าพ่อเฒ่าหนาน บ้านสันป่าดำ ม.6 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.สันป่าดำ ม.6 ซ.จ้อว้อจุดเริ่มต้น บ.นาย 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.แม่ทก ม.5 ซ.ตรงข้าม บ.นายอดุลย์ คำหล้า 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.แม่ทก ม.5 ซ.บ้านนายภาคภูมิ จันทะคำมา 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ดอยเต่าใต้ ม.10 ซ.บ้านนายวินัย โคธิเสน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ถิ่นสำราญ ม.1 ซ.2 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ผาจุก ม.8 ซ.21 บ.นายสมพร มูลมา 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ผาจุก ม.8 ซ.22 บ.นายลบ ดีวงค์ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ฉิมพลี ม.4 ซ.บ้านนายสมคิด นวลจันทร์ทะ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ไร่ ม.2 ซ.44 


อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ
วัดหลวงดอยเต่า
อนุสาวรีย์พระเจ้าตาก
ผ้าซิ่น
ตุ๊กตาหัวหลวง
ลำไย


   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   สำรวจความพึงพอใจ   ระบบไฟฟ้า   ร้องเรียน ร้องทุกข์   ตรวจเช็คอีเมล์   คู่มือประชาชน   สถิติอุบัติเหตุ      กรมส่งเสริม   กระทรวงมหาดไทย   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ   ict   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย   ปปช   ธนาคารออมสิน   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   กรมจัดหางาน   สำนักประกันสังคม   กรมบัญชีกลาง   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   กรมสรรพากร   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   ศพด.บ้านไร่   ศพด.บ้านถิ่นสำราญ   ศพด.บ้านดอยเต่า   ศพด.ฉีมพลี