องค์กรชุมชน

         - อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน จำนวน 175 คน

         - ประชาคมหมู่บ้านละ 2 คน รวม 10 หมู่บ้าน จำนวน 20 คน

         - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 39 คน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน