กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายสยาม ทาคำ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางศิริพร ก๋องโน

ครูผู้ดูแลเด็กบ้านถิ่นสำราญ


นางสายทอง ยะมัง

ครูผู้ดูแลเด็กบ้านถิ่นสำราญ


นางวัลภา ทาฝั้น

ครูผู้ดูแลเด็กบ้านไร่

 


นางดวงใจ จุลศรี

ครูผู้ดูแลเด็กบ้านดอยเต่า หมู่ที่ 3


นางอนงพร แสนจันตา

ครูผู้ดูแลเด็กบ้านฉิมพลี หมู่ที่ 2


นางศรีเพ็ญ จันทร์เพ็ญ

ผู้ดูแลเด็กบ้านไร่ หมู่ที่ 2


นางสาวกิ่งกาญจน์ อินตา

ผู้ดูแลเด็กบ้านไร่ หมู่ที่ 2


นางแดง มาคา

ผู้ดูแลเด็กบ้านดอยเต่า หมู่ที่ 3


นางภาวิณี เชตุพันธ์

ผู้ดูแลเด็กบ้านฉิมพลี หมู่ที่ 2

 


นางสาวสุพรรญา พิทักษ์หทัยวงษ์

ผู้ดูแลเด็กบ้านฉิมพลี หมู่ที่ 1

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน