กองคลัง

 


นางสาวรัชนีมล สอนปัน

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางศิริญญา กิติสาย

นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางสาวบุญญาพร ดีกา

นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวพรรณี ไชยวงค์

นักวิชาการพัสดุ

 


นางภิรมยา อินต๊ะแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน