คณะผู้บริหาร

 นายอนุรักษ์ ก๋องโน

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

  นายอรุณ รอดสัมฤทธิ์

  รองนายก  อบต.ดอยเต่า

  นายโต แก้วเรือน

  รองนายก  อบต.ดอยเต่า

นายบุญยิ่ง ยะมัง

เลขานุการนายก  อบต.ดอยเต่า

นายมนชล ศรีสกุลเสาวภาคย์

ประธานสภา อบต.ดอยเต่า

นายผ่าน  โลแก้ว 

รองประธานสภา  อบต.ดอยเต่า

 นายเจริญ  ชุมดำ

 เลขานุการสภา อบต.ดอยเต่า


นายสยาม   น้อยเขียว

ส.อบต. หมู่ที่ 1

 

นายบุญรัตน์  นันทะ

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายอำนวย  แปงเจอร์

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายดวง หล้าแสน

ส.อบต. หมุ่ที่ 2

นายสนิท ยะมัง

ส.อบต. หมู่ที่ 3

นายอัครเดช ยศศรี

ส.อบต. หมู่ที่ 3

นายฐิติวัสส์ แดงบุญ

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายหลง อ้ายปัด

ส.อบต.หมู่ที่ 4

นายธวัช ปุ๊ดเตอร์

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายอดุลย์ คำหล้า

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายกิตติพงษ์ ตาสอน

ส.อบต.หมู่ที่ 6

นายพญานัน ปัญต๊ะ

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายคธาวุธ สมบูรณ์

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายนิรุจน์ แก้วเรือน

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายหรรษกร ตาคำ

ส.อบต. หมู่ที่ 9

นายอินทร์พักตร์  ตาแก้ว 

ส.อบต. หมู่ที่ 10

นายอารีย์ เปียงใจ

ส.อบต. หมู่ที่ 10

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน