องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า 379 หมู่ที่ 7 ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า  หรือ @tambondoitao  สามารถติดต่อสื่อสารผ่าน INBOX ของเพจนี้ได้ ครับ

https://www.facebook.com/tambondoitao/

โทรศัพท์ 053-106834

โทรสาร 053-106835

 

 แผนที่ตั้งองค์กร : องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า  จาก GOOGLE MAP

https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2/@17.9151639,98.7257857,711m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x30db88fb7a06300d:0x85afbb674647f6a2!8m2!3d17.9151639!4d98.7279744?hl=th

 

ชื่อ นามสกุล
Email
หัวข้อเรื่อง
เนื้อหา

เกี่ยวกับหน่วยงาน