องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่าได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงใหม่ ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในประกาศจัดตั้งสภาตำบลจำนวน 3,637 แห่ง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี 2540 และประกาศดังกล่าวได้ลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ที่ตั้ง หมู่ 10 ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ติดกับวัดหลวงดอยเต่า 

                 ได้ย้ายสำนักงานมายังสถานที่ใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ที่ตั้ง 379 หมู่ 7 ถนน ฮอด- แม่ตืน ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50260

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน