โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันป่าดำ หมู่ 6 ซอยจ้อว้อจุดเริ่มต้นบ้านนายปัญญา  ก๋าใจ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 จำนวน 6 ท่อน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน