โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ทก หมู่ 5 ซอยตรงข้ามบ้านนายอดุลย์  คำหล้า ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 95 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน