แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
117
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
4,613
เดือนที่แล้ว
5,079
ปีนี้
42,425
ปีที่แล้ว
39,296
ทั้งหมด
240,858
ไอพี ของคุณ
44.212.96.86
หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.1) 3 มี.ค. 2566Not FoundDownload
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (สำหรับบุคคลธรรมดา) 3 มี.ค. 2566Not FoundDownload
แบบคำขอร้องเรียน ร้องทุกข์ 3 มี.ค. 2566Not FoundDownload
แบบลงทะเบียนข้อมูลสุนัข แมว เพื่องานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 3 มี.ค. 2566Not FoundDownload
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3 มี.ค. 2566Not FoundDownload
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 3 มี.ค. 2566Not FoundDownload
แบบคิวอาร์โค้ดแจ้งปัญหาผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดู Traffy Fondue ของ อบต.ดอยเต่า 23 ส.ค. 2565Not FoundDownload
แบบหนังสือรับรองบ้านที่ไม่มีเลขที่  23 ส.ค. 2565Not FoundDownload
แบบยื่นความจำนงเพื่อขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านปศุสัตว์ 23 ส.ค. 2565Not FoundDownload
แบบยื่นความจำนงเพื่อขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง 23 ส.ค. 2565Not FoundDownload
แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านพืช  23 ส.ค. 2565Not FoundDownload
แบบคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ 23 มี.ค. 2564Download
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 23 มี.ค. 2564Download
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลื้ยงดูเด็กแรกเกิด 11 มี.ค. 2563Download
แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน 11 มี.ค. 2563Download
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1