แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
117
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
4,613
เดือนที่แล้ว
5,079
ปีนี้
42,425
ปีที่แล้ว
39,296
ทั้งหมด
240,858
ไอพี ของคุณ
44.212.96.86


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.สภาพทั่วไป 

ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่าห่างจากที่ว่าการอำเภอดอยเต่า ประมาณ 10 กิโลเมตร มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลดอยเต่า ซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้าน รวม 10 หมู่บ้าน ดังนี้ 

1.1 พื้นที่

ตำบลดอยเต่ามีพื้นที่ประมาณ 123 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 76,875 ไร่ พื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ 22,510 ไร่

1.2 จำนวนประชากร และจำนวนครัวเรือน (ตำบลดอยเต่า)

มีประชากรประมาณ 6,468 คน จำนวนครัวเรือน 2,432 ครัวเรือน ประชากรแบ่งเป็น ชาย 3,236 คน และเป็นหญิง 3,232 คน

1.3 อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ      - จดตำบลมืดกาและตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า 

ทิศใต้       - จดตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า 

ทิศตะวันออก - จดตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่าและอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

ทิศตะวันตก   - ติดตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า

 

2. สภาพเศรษฐกิจ

2.1 อาชีพ

 ประกอบอาชีพเกษตรกรเกษตรกรรมทำสวนลำไยเป็นส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลดอยเต่า และผลผลิตลำไยเป็นพืชผลทางการเกษตรหลักของพื้นที่  

2.2 หน่วยงานทางด้านธุรกิจ

- โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์  3  แห่ง

- ปั้มน้ำมัน                      1  แห่ง

- โรงงานอุตสาหกรรม         1  แห่ง

- โรงสี                           9  แห่ง

- สหกรณ์การเกษตร          1  แห่ง

 

3. สภาพทางสังคม

3.1 การศึกษา

ในพื้นที่ตำบลดอยเต่า มีโรงเรียนในระดับประถมศึกษา 6 แห่ง

1) โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลดอยเต่า

2) โรงเรียนบ้านไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลดอยเต่า

3) โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลดอยเต่า

4) โรงเรียนบ้านฉิมพลี หมู่ที่ 4 ตำบลดอยเต่า

5) โรงเรียนบ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 ตำบลดอยเต่า

6) โรงเรียนบ้านผาจุก หมู่ที่ 8 ตำบลดอยเต่า

ในพื้นที่ตำบลดอยเต่า มีโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง (ถึงในระดับมัธยมต้น) 

3.2 สถาบัน / องค์กรทางศาสนา

      ในพื้นที่ตำบลดอยเต่า มีวัดทั้งสิ้น 7 แห่ง ประกอบด้วย
1. วัดถิ่นสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลดอยเต่า 
2. วัดบ้านไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลดอยเต่า 
3. วัดหลวงดอยเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลดอยเต่า 
4. วัดฉิมพลี หมู่ที่ 4 ตำบลดอยเต่า 
5. วัดม่อนจอมธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลดอยเต่า 
6. วัดสันติสุข หมู่ที่ 7 ตำบลดอยเต่า 
7. วัดผาจุก หมู่ที่ 8 ตำบลดอยเต่า

    และ ในพื้นที่ตำบลดอยเต่า มีโบสถ์ (คริสจักร) ทั้งสิ้น 1 แห่ง คือ  บ้านผาจุก หมู่ที่ 8 ตำบลดอยเต่า

3.3 การสาธารณสุข

ในพื้นที่ตำบลดอยเต่า มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพภายในตำบลดอยเต่า ทั้งสิ้น 3 แห่ง ประกอบด้วย 
1. รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลดอยเต่า 
2. รพ.สต.บ้านไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลดอยเต่า 
3. รพ.สต.บ้านดอยเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลดอยเต่า

3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ในพื้นที่ตำบลดอยเต่า มีสถานีตำรวจทั้งสิ้น 1 แห่ง คือ สถานีตำรวจภูธรแม่กา หมู่ที่ 10 ตำบลดอยเต่า

 

คำขวัญประจำองค์กร

 

   "ถิ่นลำไยรสเลิศ เชิดชูวัฒนธรรม งามล้ำประเพณี

สืบสานของดีภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ พิชิตความจนตำบลดอยเต่า”