แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
184
เมื่อวานนี้
202
เดือนนี้
2,129
เดือนที่แล้ว
1,938
ปีนี้
6,200
ปีที่แล้ว
39,296
ทั้งหมด
204,633
ไอพี ของคุณ
3.238.134.157


ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถื่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/25657 ธ.ค. 2565
2แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8/25656 ก.ค. 2565
3แผนพัฒนาท้องถื่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/25656 ก.ค. 2565
4แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/25655 ก.ค. 2565
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/25654 ก.ค. 2565
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/256529 เม.ย. 2565
7แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)26 ต.ค. 2564
8แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3/256417 มิ.ย. 2564
9แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/256423 ก.พ. 2564
10แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/256423 ก.พ. 2564
11แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/256423 ก.พ. 2564
12แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5/256322 ธ.ค. 2563
13แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/25639 ต.ค. 2563
14แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ของ อบต.ดอยเต่า17 ส.ค. 2563
15แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/256317 ส.ค. 2563
16แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1 ปี 256326 มิ.ย. 2563
17แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/256312 มิ.ย. 2563
18แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ของ อบต.ดอยเต่า4 มิ.ย. 2563
19แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ของ อบต.ดอยเต่า24 ก.พ. 2563
20แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ของ อบต.ดอยเต่า24 ก.พ. 2563

1 2   >>  >|