แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
119
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
4,613
เดือนที่แล้ว
5,079
ปีนี้
42,425
ปีที่แล้ว
39,296
ทั้งหมด
240,858
ไอพี ของคุณ
44.212.96.86


ลำดับรายการวันที่
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256717 ต.ค. 2566
2แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิมเติม ครั้งที่ 222 มิ.ย. 2566
3แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 114 ก.พ. 2566
4แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256612 ต.ค. 2565
5แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 38 ก.ย. 2565
6แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 115 มิ.ย. 2565
7แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 215 มิ.ย. 2565
8แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256526 ต.ค. 2564
9แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 427 ก.ค. 2564
10แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 38 มี.ค. 2564
11แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 25 ม.ค. 2564
12แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 12 พ.ย. 2563
13แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 428 ก.ย. 2563
14แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256424 ก.ย. 2563
15แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 26 มิ.ย. 2563
16แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ 19 มี.ค. 2563
17แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256319 ก.ย. 2562
18แผนการดำเนินงานปี 256220 ก.ย. 2561
19แผนการดำเนินงาน 256114 ก.ย. 2560

1