แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
186
เมื่อวานนี้
202
เดือนนี้
2,129
เดือนที่แล้ว
1,938
ปีนี้
6,200
ปีที่แล้ว
39,296
ทั้งหมด
204,633
ไอพี ของคุณ
3.238.134.157


ลำดับรายการวันที่
1แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 114 ก.พ. 2566
2แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256612 ต.ค. 2565
3แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 38 ก.ย. 2565
4แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 115 มิ.ย. 2565
5แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 215 มิ.ย. 2565
6แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256526 ต.ค. 2564
7แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 427 ก.ค. 2564
8แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 38 มี.ค. 2564
9แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 25 ม.ค. 2564
10แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 12 พ.ย. 2563
11แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 428 ก.ย. 2563
12แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256424 ก.ย. 2563
13แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 26 มิ.ย. 2563
14แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ 19 มี.ค. 2563
15แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256319 ก.ย. 2562
16แผนการดำเนินงานปี 256220 ก.ย. 2561
17แผนการดำเนินงาน 256114 ก.ย. 2560

1