แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
117
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
4,613
เดือนที่แล้ว
5,079
ปีนี้
42,425
ปีที่แล้ว
39,296
ทั้งหมด
240,858
ไอพี ของคุณ
44.212.96.86


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เรื่องประกาศรายชื่อผู15 มิ.ย. 2566
2ประกาศ อบต.ดอยเต่า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน7 มิ.ย. 2566
3คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า23 พ.ค. 2566
4ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า28 เม.ย. 2566
5ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 28 มี.ค. 2566
6คำสั่ง อบต.ดอยเต่า เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์27 ก.พ. 2566
7ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล27 ก.พ. 2566
8ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.25627 ก.พ. 2566
9ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 9 ธ.ค. 2565
10ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง บัญชีกำนดราคาประเมินทรัพย์สินจากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์9 ธ.ค. 2565
11ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างท7 ธ.ค. 2565
12ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง แจ้งสถานที่่สอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา แล30 พ.ย. 2565
13ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ28 พ.ย. 2565
14ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรบรรจุ และแต่งตั้งเป3 พ.ย. 2565
15ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า 11 ต.ค. 2565
16ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า 3 ต.ค. 2565
17ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้าง20 ก.ย. 2565
18ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์13 ก.ย. 2565
19ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เรื่อง การประชาพิจารณ์ และการลงประชามติฯ9 ก.ย. 2565
20หลักเกณฑ์เและเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ8 มิ.ย. 2565

1 2 3 4   >>  >|