แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
184
เมื่อวานนี้
202
เดือนนี้
2,129
เดือนที่แล้ว
1,938
ปีนี้
6,200
ปีที่แล้ว
39,296
ทั้งหมด
204,633
ไอพี ของคุณ
3.238.134.157


ลำดับรายการวันที่
1ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256616 ก.ย. 2565
2ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256527 ต.ค. 2564
3ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 22 เม.ย. 2564
4ขัอบัญญัติ เรื่อง ตลาด 4 ส.ค. 2563
5ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.25607 ก.ค. 2563
6ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256328 ส.ค. 2562
7ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256027 ส.ค. 2561
8ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอยฯ 8 ส.ค. 2561
9ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256131 ส.ค. 2560
10ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 255928 ส.ค. 2558

1