แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
186
เมื่อวานนี้
202
เดือนนี้
2,129
เดือนที่แล้ว
1,938
ปีนี้
6,200
ปีที่แล้ว
39,296
ทั้งหมด
204,633
ไอพี ของคุณ
3.238.134.157


ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 ก.พ. 2566
2คู่มือศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 มี.ค. 2565
3แนวทางการเตรียมการจัดทำ (ร่าง) แผน ปภ.อปท. พ.ศ.2564-25701 มี.ค. 2565
4ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ พ.ศ.25621 มี.ค. 2565
5แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน1 มี.ค. 2565
6หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรฯ พ.ศ.25641 มี.ค. 2565
7อบต.ดอยเต่า เผยแพร่สื่อความรู้ infographic กฏหมายน่ารู้ 12 พ.ย. 2564
8คู่มือศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน13 ส.ค. 2564
9แผนผังคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลดอยเต่า13 ส.ค. 2564
10คู่มือประชาชนเรื่องการคัดแยกขยะ12 พ.ค. 2564
11โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 5 ม.ค. 2564
12คู่มือการปฏฺิบัติงาน (คู่มือภาษี)1 ม.ค. 2563
13คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ1 ม.ค. 2563
14คู่มือการปฏิบัติงาน (คู่มืองานสารบรรณ)1 ม.ค. 2563
15คู่มือการปฏฺิบัติงาน (คู่มืองานพัสดุ)1 ม.ค. 2563
16คู่มือการปฏฺิบัติงาน (คู่มืองานธุรการและงานสารบรรณ)1 ม.ค. 2563
17คู่มือการปฏฺิบัติงาน (คู่มืองานการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP)1 ม.ค. 2563
18คู่มือการปฏฺิบัติงาน (คู่มือการปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์)1 ม.ค. 2563

1