แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
119
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
4,613
เดือนที่แล้ว
5,079
ปีนี้
42,425
ปีที่แล้ว
39,296
ทั้งหมด
240,858
ไอพี ของคุณ
44.212.96.86


ลำดับรายการวันที่
1ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น 5 เม.ย. 2566
2คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 ก.พ. 2566
3คู่มือศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 มี.ค. 2565
4แนวทางการเตรียมการจัดทำ (ร่าง) แผน ปภ.อปท. พ.ศ.2564-25701 มี.ค. 2565
5ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ พ.ศ.25621 มี.ค. 2565
6แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน1 มี.ค. 2565
7หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรฯ พ.ศ.25641 มี.ค. 2565
8อบต.ดอยเต่า เผยแพร่สื่อความรู้ infographic กฏหมายน่ารู้ 12 พ.ย. 2564
9คู่มือศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน13 ส.ค. 2564
10แผนผังคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลดอยเต่า13 ส.ค. 2564
11คู่มือประชาชนเรื่องการคัดแยกขยะ12 พ.ค. 2564
12โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 5 ม.ค. 2564
13คู่มือการปฏฺิบัติงาน (คู่มือภาษี)1 ม.ค. 2563
14คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ1 ม.ค. 2563
15คู่มือการปฏิบัติงาน (คู่มืองานสารบรรณ)1 ม.ค. 2563
16คู่มือการปฏฺิบัติงาน (คู่มืองานพัสดุ)1 ม.ค. 2563
17คู่มือการปฏฺิบัติงาน (คู่มืองานธุรการและงานสารบรรณ)1 ม.ค. 2563
18คู่มือการปฏฺิบัติงาน (คู่มืองานการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP)1 ม.ค. 2563
19คู่มือการปฏฺิบัติงาน (คู่มือการปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์)1 ม.ค. 2563

1