แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
188
เมื่อวานนี้
202
เดือนนี้
2,129
เดือนที่แล้ว
1,938
ปีนี้
6,200
ปีที่แล้ว
39,296
ทั้งหมด
204,633
ไอพี ของคุณ
3.238.134.157


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. อบต.ดอยเต่า ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 10 การขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า ในการให้ความรู้ด้านการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,การจัดการขยะเปียกครัวเรือนด้วยการทำปุ๋ยหมัก ตลอดจนเทคนิคการผสมแม่ปุ๋ยเพื่อการลดต้นทุนการผลิต โดยกลุ่มเป้าหมายที่ อบต.ดอยเต่า ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ในครั้งนี้ คือ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ตำบลดอยเต่า ทั้งนี้ อบต.ดอยเต่า จะดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่องานส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคีเครือข่ายในทุกๆหมู่บ้าน อย่างต่อเนื่อง ต่อไป


 
21 กุมภาพันธ์ 2566