แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
184
เมื่อวานนี้
202
เดือนนี้
2,129
เดือนที่แล้ว
1,938
ปีนี้
6,200
ปีที่แล้ว
39,296
ทั้งหมด
204,633
ไอพี ของคุณ
3.238.134.157


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

วันที่ 16 มีนาคม 2566 อบต.ดอยเต่า ได้ดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรม ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ ศูนย์เกษตรผสมผสาน โคก หนอง นา วิทยา หมู่ 1 ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการสร้างพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นโดยเริ่มจากศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ และจะได้ดำเนินการขยายขอบเขตการพื้นที่ปกปักทรัพยากรในทุกๆหมู่บ้าน ของตำบลดอยเต่า ต่อไป ครับ


 
16 มีนาคม 2566