แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
3,395
เดือนที่แล้ว
4,725
ปีนี้
31,541
ปีที่แล้ว
39,296
ทั้งหมด
229,974
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84


1
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายอนุรักษ์ ก๋องโน นายก อบต.ดอยเต่า ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อสู่วัยสูงอายุ กิจกรรมอบรมให้ความรู้การส่งเสริมและสร้างวินัยการออมของผู้สูงอายุ โดยวิทยากร แม่ครูสายทอง ใจแดง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยเต่า และกิจกรรมการวางแผนการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอยเต่า ประจำปีงบประมาณ 2567

21 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อสู่วัยสูงอายุ กิจกรรมอบรมให้ความรู้การส่งเสริมและสร้างวินัยการออมของผู้สูงอา,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายอนุรักษ์ ก๋องโน นายก อบต.ดอยเต่า เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อสู่วัยสูงอายุ กิจกรรมอบรมให้ความรู้การส่งเสริมและสร้างวินัยการออมของผู้สูงอายุ โดยวิทยากร แม่ครูสายทอง ใจแดง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยเต่า และกิจกรรมการวางแผนการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอยเต่า ประจำปีงบประมาณ 2567 ต่อไป

20 กรกฎาคม 2566

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอยเต่า ได้ร่วมแสดงการฟ้อนในงานประเพณีสลากภัต,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

ผู้สูงอายุตำบลดอยเต่า (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอยเต่า) ได้ร่วมแสดงการฟ้อนในงานประเพณีสลากภัต : ภาคเหนือ เรียกว่า ประเพณีทานก๋วยสลาก ณ วัดสันติสุข ในวันนี้ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ (สลากภัต : เป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎก เป็นชื่อเรียกวิธีถวายทานแก่พระสงฆ์วิธีหนึ่ง โดยการจับสลากเพื่อแจกภัตตาหารหรือปัจจัยวัตถุที่ได้รับจากผู้ศรัทธาถวาย เพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้ศรัทธาที่มีปัจจัยวัตถุจำกัด และไม่สามารถถวายแก่พระสงฆ์ทั้งหมดได้ โดยสลากภัตนับเนื่องในสังฆทานที่มีอานิสงส์มาก เพราะถือว่าแม้จะตั้งสลากถวายกับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่จับสลากได้ ย่อมเท่ากับถวายกับพระสงฆ์ทั้งหมด เพราะสลากที่จับนั้นพระสงฆ์ทุกรูปในอารามนั้นมีสิทธิ์ได้ นอกจากนั้นสลากภัตยังเป็นหลักการในพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เพื่อสร้างจิตสำนึกความเท่าเทียมกันและสร้างความเป็นอันหนึ่งเดียวกันแก่คณะสงฆ์การถวายโดยอุทิศให้แก่สงฆ์ การถวายสลากภัต แม้พระจะได้รับของที่ถวายแค่รูปเดียว แต่ถือได้ว่าพระสงฆ์ที่มารับถวายเป็นพระที่ได้รับมอบหมายจากสงฆ์ ก็นับเป็นสังฆทานที่สมบูรณ์เช่นกัน)

17 กันยายน 2562

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลดอยเต่า ด้วยการแพทย์แผนไทย,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลดอยเต่า ด้วยการแพทย์แผนไทย วันที่ 9 เมษายน 2562

09 เมษายน 2562

กิจกรรมการรำวงประยุกต์เต้นบาสโลบ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

กิจกรรมการรำวงประยุกต์เต้นบาสโลบ : โครงการระบบการดูแลผู้สูงอายุ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดย โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอยเต่า (โฮงกึ้ดคนเฒ่า) 

03 เมษายน 2562

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอยเต่า (ส่งเสริมกิจกรรมงานฝีมือด้านการทำพรมเช็ดเท้า) วันที่ 22 มีนาคม 2562

22 มีนาคม 2562

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (6 รายการ)