แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
188
เมื่อวานนี้
202
เดือนนี้
2,129
เดือนที่แล้ว
1,938
ปีนี้
6,200
ปีที่แล้ว
39,296
ทั้งหมด
204,633
ไอพี ของคุณ
3.238.134.157


1
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th
 
ประชาชนสามารถยื่นแบบคำขออนุญาต,ขอลงทะเบียน และคำร้อง ต่อ อบต.ดอยเต่า

 

ในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ E-Servive ผ่านแบบฟอร์ม google form จำนวน 6 งาน
 
หรือการสแกนเพื่อเข้าถึงแบบฟอร์ม google form ผ่านคิวอาร์โคดในภาพ
 
หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อใช้บริการได้ที่หัวข้อ "ดาวน์โหลดเอกสาร" ในเว็บไซต์ http://www.doitao.go.th
เพื่อประสานงาน/ส่งเอกสารผ่านอีเมล อบต.ดอยเต่า saraban_6501702@dla.go.th ได้ตามความสะดวก ต่อไป ครับ
 
03 มีนาคม 2566

ประกาศอำเภอดอยเต่า เรื่อง การจุดไฟเผาป่าในพื้นที่อำเภอดอยเต่า,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

เพื่อให้การควบคุม และป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่ง (พื้นที่ป่า ชุมชน เกษตร และริมทาง) องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศอำเภอดอยเต่า เรื่อง การจุดไฟเผาป่าในพื้นที่อำเภอดอยเต่า เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ และเพื่อการแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดจุดไฟเผาป่าในพื้นที่ทุกประเภทในท้องที่อำเภอดอยเต่า ต่อไป

 

16 กุมภาพันธ์ 2566

การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า ขอประชาสัมพันธ์ตัวอย่าง : ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ระบุชื่อ) ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ....... 

07 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์ : การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

ขอประชาสัมพันธ์ : การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 

16 มกราคม 2566

ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หรือท่านสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์นี้ 

https://drive.google.com/file/d/1DKNR5MSQQ-aSvDLKLNchlUq6-ppziEVr/view?usp=share_link

07 ธันวาคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

ขอเชิญประชาชน จิตอาสา และทุกภาคส่วนในพื้นที่ฯ เข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ วัดหลวงดอยเต่า และ วัดบ้านไร่ 

01 ธันวาคม 2565

ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง แจ้งสถานที่่สอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง แจ้งสถานที่่สอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

หรือสามารถาเข้าดาวน์โหลดเอกสารประกาศฯ ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ ครับ 

https://drive.google.com/file/d/1B1CYqIU43kxfB6dHPZBHZzrPptqkqt7o/view?usp=share_link

 

30 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินและสิ่งปลูกสร้างการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน พ.ศ.๒๕,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 

ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ ครับ 

https://drive.google.com/file/d/1oVfLWZ-SiW__ZXVWQTsPcaBtJZ7WtB9O/view?usp=share_link

28 พฤศจิกายน 2565

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๔

15 พฤศจิกายน 2565

รายงานสำรวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของ อปท.,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

รายงานสำรวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

15 พฤศจิกายน 2565

สรุปผลการใช้งบประมาณเพื่อการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดอยเต่า ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

สรุปผลการใช้งบประมาณเพื่อการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดอยเต่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

14 พฤศจิกายน 2565

การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และการกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 

07 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์ : การประเมินผลสัมฤทธิ์ชองกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ชองกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510

โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2565  - 7 พฤศจิกายน 2565 ผ่านทางระบบกลางของกฎหมาย (www.law.go.th) ตามรายละเอียดแนบนี้

04 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

03 พฤศจิกายน 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

20 กันยายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (122 รายการ)