แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหารศูนย์ดำรงธรมม
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
11
เดือนนี้
65
เดือนที่แล้ว
45
ปีนี้
50,134
ปีที่แล้ว
27,038
ทั้งหมด
111,987
ไอพี ของคุณ
3.227.254.12
ประชาคมตำบล เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดย องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เพื่อความส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาชุมชนตำบลดอยเต่า ในโอกาสต่อไป 

27 พฤษภาคม 2562

13 พฤษภาคม 2562

23 เมษายน 2562

28 กุมภาพันธ์ 2562

27 กุมภาพันธ์ 2562

14 มกราคม 2562

12 มกราคม 2562

กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า โดยคณะกรรมการประเมินผลตำบลดอยเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

13 ธันวาคม 2561

เจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคุ้มครองส่ิทธิฯจังหวัดเชียงใหม่ (สาขาฮอด) ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ อบต.ดอยเต่า พร้อมให้คำแนะนำด้านกฏหมายแก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ และผู้นำชุมชน บ้านผาจุก หมู่ที่ 8

13 ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 โดย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.ดอยเต่า

05 ธันวาคม 2561

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.ดอยเต่า ณ บริเวณทะเลสาบดอยเต่า วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

30 พฤศจิกายน 2561

การประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลดอยเต่า Long Term Care วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

29 พฤศจิกายน 2561

การประชุมติดตามการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า โดย ท้องถิ่นอำเภอดอยเต่า เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

27 พฤศจิกายน 2561

การประชุม คณะกรรมการกองทุน สปสช. ตำบลดอยเต่า วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

27 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมการทำเครื่องกายภาพให้ผู้ป่วยติดเตียง ในตำบลดอยเต่า 27 พฤศจิกายน 2561

27 พฤศจิกายน 2561

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (23 รายการ)