แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,477
เดือนที่แล้ว
1,745
ปีนี้
16,483
ปีที่แล้ว
53,285
ทั้งหมด
131,621
ไอพี ของคุณ
35.153.39.7
โครงการ "เด็กยุคใหม่ ห่างไกล ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

โครงการ "เด็กยุคใหม่ ห่างไกล ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" wink

อบต.ดอยเต่า ได้จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อการสร้างสรรค์พัฒนาให้น้องๆมีความรู้เท่าทันโลก และมีความสามารถ สามารถดำเนินชีวิตในทางที่ดี อย่างเหมาะสม ต่อไป 

 

05 พฤศจิกายน 2563

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนฯ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th
27 สิงหาคม 2563

แผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม่ ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th
03 สิงหาคม 2563

การ์ตูนการเผชิญเหตุอุทกภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th
03 สิงหาคม 2563

โครงการอบรมชุมชนพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

โครงการอบรมชุมชนพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพื่อการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวในครัวเรือน สู้ภัยโควิด - 19) ดำเนินการช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563  

16 กรกฎาคม 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ สำหรับเพื่อครอบครัวอบอุ่นและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นภายในตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 

14 กรกฎาคม 2563

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ ป้องกันสมาธิสั้นเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอยเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

09 กรกฎาคม 2563

โครงการผักปลอดภัยไร้สารพิษฯ ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

โครงการผักปลอดภัยไร้สารพิษ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563

โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำ

 

 

 

 

25 มิถุนายน 2563

ประสานขอเมล็ดพันธ์ุผักสวนครัวจากมหาวิทยาลัยแม้โจ้ เพื่อสนับสนุนประชาชน ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

อบต.ดอยเต่า ประสานขอเมล็ดพันธ์ุผักสวนครัวจากมหาวิทยาลัยแม้โจ้ เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ประสงค์ขอรับเมล็ดพันธ์ุสนับสนุน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

25 มิถุนายน 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตปุ๋ยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า 

19 มิถุนายน 2563

กิจกรรมจัดเก็บขยะอันตรายชุมชน และกิจกรรม 5 ส. ด้านการบริหารจัดการขยะ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

อบต.ดอยเต่า ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายชุมชน ทั้ง 10 หมู่บ้าน พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรม 5 ส (ด้านการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกรีไซเคิล)   

10 มิถุนายน 2563

กิจกรรมบูรณาการปั้นถนนคนเดิน ตลาดนัดชุมชน อำเภอดอยเต่า ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

กิจกรรมบูรณาการปั้นถนนคนเดิน ตลาดนัดชุมชน อำเภอดอยเต่า นำโดยนายภัควัต ขันธหิรัญ (นายอำเภอดอยเต่า)

ร่วมกับ ช่างท้องถิ่นทั้งอำเภอ 12 คน กำลังมาปั้นถนนคนเดิน ตลาดนัดชุมชน อำเภอดอยเต่า

10 มิถุนายน 2563

กิจกรรมปลูกผักสวนครัวพอเพียง หน้าสำนักงาน อบต.ดอยเต่า ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

10 มิถุนายน 2563 กิจกรรมปลูกผักสวนครัวพอเพียง หน้าสำนักงาน อบต.ดอยเต่า

10 มิถุนายน 2563

  กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ รพ.ดอยเต่า และ รพ.สต.ในตำบลดอยเต่า ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ รพ.ดอยเต่า และ รพ.สต.ในตำบลดอยเต่า

09 มิถุนายน 2563

 กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ : การบริหารจัดการขยะ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

(กิจกรรมการการบริหารจัดการขยะในตำบลดอยเต่า) 

03 มิถุนายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (111 รายการ)