แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
53
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
633
เดือนที่แล้ว
933
ปีนี้
1,566
ปีที่แล้ว
53,285
ทั้งหมด
116,704
ไอพี ของคุณ
3.233.221.149
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

05 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการป้องกันปัญหาเด็กติดจอเด็กติดเกมส์หลังจากที่สำรวจแล้วปรากฏมีเด็กกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ค่อนข้างเยอะครับ##ขอบคุณทีมวิทยากรจากโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมน้องๆนักดนตรีนักกีฬาและครูนพมากๆครับที่ช่วยให่องค์ความรู้เด็กๆ

24 กันยายน 2562

กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกกันน๊อค วันที่ 19 กันยายน 2562 โดย บุคลากรครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กๆ และผู้ปกครอง ในการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิต ด้านการขับขี่ปลอดภัย

19 กันยายน 2562

การประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

17 กันยายน 2562

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า ได้ลงพื้นที่ในทุกหมู่บ้าน (ตำบลดอยเต่า) : มอบเครื่องยังชีพให้แก่ผู้พิการ จำนวน ๒๒ ราย ด้วยความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องยังชีพจากมูลนิธิสร้างสรรค์เพื่อคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ และทางองค์กรจะได้ขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆแบบนี้เพื่อการมีส่วนช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลดอยเต่า ต่อไป ครับ

 
04 กันยายน 2562

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า ในวันนี้ครับ

 
27 สิงหาคม 2562

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ดอยเต่า เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ภายใต้ชื่อ "สวมเสื้อสีฟ้า สะพายย่ามผ้า ปลูกป่าทดแทน" ณ พื้นที่บ้านไร่ หมู่ที่ ๒ และ บ้านสันติสุข หมู่่ที่ ๗ ตำบลดอยเต่า ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

22 สิงหาคม 2562

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและเรียนรู้ในเด็ก และเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอยเต่า ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

21 สิงหาคม 2562

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า พนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง อบต.ดอยเต่า ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

20 สิงหาคม 2562

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ บูรณาการกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย คณะคุณครู/นักเรียนในตำบลดอยเต่า เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ พื้นที่ดอยกิ่วแล ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

08 สิงหาคม 2562

กิจกรรม อบต.ดอยเต่า ได้ร่วมพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ ข้างที่ว่าการอำเภอดอยเต่า (ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่) วันที่ 26 ก.ค. 2562

26 กรกฎาคม 2562

ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน "สวนป่าประชารัฐ" เพื่อเสริมสร้างการปลูกป่าในใจคน กิจกรรม ณ สนามที่ว่าการอำเภอดอยเต่า วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

24 กรกฎาคม 2562

ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้านการเกษตร โดย กลุ่มทำลำไยนอกฤดูลุ่มน้ำแม่หาดตำบลดอยเต่า ร่วมกับ กองทุน สปสช. อบต.ดอยเต่า

19 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอยเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันนี้ 12 กรกฎาคม 2562 ได้ร่วมกันดำเนินการวางแผนกิจกรรม..เพื่อการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมทำผางประทีป โดย ผู้สูงอายุตำบลดอยเต่า
(ผางประทีป พร้อมจำหน่ายเพื่อเป็นปัจจัยเข้ากลุ่มโรงเรียน ผสอ.ตำบลดอยเต่า ราคาผางประทีปถุงละ 20 บาท)

12 กรกฎาคม 2562

การประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช.องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

20 มิถุนายน 2562

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (53 รายการ)