แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
223
เดือนที่แล้ว
1,600
ปีนี้
3,465
ปีที่แล้ว
17,921
ทั้งหมด
136,524
ไอพี ของคุณ
3.231.166.56
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตปุ๋ยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

????เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564???? อบต.ดอยเต่า ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมบูรณาการโครงการส่งเสริมแผนงานการเกษตร :โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และ ปุ๋ยชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้รับความอนุเคราะห์การเปิดโครงการจาก นายอภินันท์ เลาหกุล (ปลัดอาวุโสอำเภอดอยเต่า) และได้รับความอนุเคราะห์การดำเนินกิจกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้จากนางสาวสุพรรณี ใจมูล (เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอดอยเต่า) และ นางสาวดวงใจ สิริใจ (young smart farmer เชียงใหม่) ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ อบต.ดอยเต่า ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานตลอดจนประชาชน/เกษตรกรตำบลดอยเต่า ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยดี ครับ ????

09 กุมภาพันธ์ 2564

การจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน Safety Zone อบต.ดอยเต่า และ ศพด.,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

กิจกรรมการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน Safety Zone อบต.ดอยเต่า และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งในตำบลดอยเต่า

27 มกราคม 2564

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า พื้นที่ตำบลดอยเต่า ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 อบต.ดอยเต่า ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า พื้นที่ตำบลดอยเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้รับการความอนุเคราะห์การเปิดโครงการและให้โอวาทจาก นายอภินันท์ เลาหกุล (ปลัดอาวุโสอำเภอเดอยเต่า) และได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากนายดุลยกฤช จันทนุปาน (สถานีดับไฟป่าแม่ปิง) ...อบต.ดอยเต่า ขอขอบคุณอาสาสมัครดับไฟป่าตำบลดอยเต่าในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการในวันนี้ครับ

24 ธันวาคม 2563

ภาพกิจกรรมวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๙ ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th
05 ธันวาคม 2563

ประมวลภาพกิจกรรมงานกีฬาต้านยาเสพติด โดย อบต.ดอยเต่า ปี ๒๕๖๓ ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th
28 พฤศจิกายน 2563

โครงการ "เด็กยุคใหม่ ห่างไกล ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

โครงการ "เด็กยุคใหม่ ห่างไกล ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" wink

อบต.ดอยเต่า ได้จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อการสร้างสรรค์พัฒนาให้น้องๆมีความรู้เท่าทันโลก และมีความสามารถ สามารถดำเนินชีวิตในทางที่ดี อย่างเหมาะสม ต่อไป 

 

05 พฤศจิกายน 2563

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนฯ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th
27 สิงหาคม 2563

แผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม่ ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th
03 สิงหาคม 2563

การ์ตูนการเผชิญเหตุอุทกภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th
03 สิงหาคม 2563

โครงการอบรมชุมชนพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

โครงการอบรมชุมชนพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพื่อการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวในครัวเรือน สู้ภัยโควิด - 19) ดำเนินการช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563  

16 กรกฎาคม 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ สำหรับเพื่อครอบครัวอบอุ่นและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นภายในตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 

14 กรกฎาคม 2563

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ ป้องกันสมาธิสั้นเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอยเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

09 กรกฎาคม 2563

โครงการผักปลอดภัยไร้สารพิษฯ ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

โครงการผักปลอดภัยไร้สารพิษ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563

โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำ

 

 

 

 

25 มิถุนายน 2563

ประสานขอเมล็ดพันธ์ุผักสวนครัวจากมหาวิทยาลัยแม้โจ้ เพื่อสนับสนุนประชาชน ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

อบต.ดอยเต่า ประสานขอเมล็ดพันธ์ุผักสวนครัวจากมหาวิทยาลัยแม้โจ้ เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ประสงค์ขอรับเมล็ดพันธ์ุสนับสนุน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

25 มิถุนายน 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตปุ๋ยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า 

19 มิถุนายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (116 รายการ)