แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
34
เดือนนี้
34
เดือนที่แล้ว
1,600
ปีนี้
3,276
ปีที่แล้ว
17,921
ทั้งหมด
136,335
ไอพี ของคุณ
3.235.108.188
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตปุ๋ยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

????เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564???? อบต.ดอยเต่า ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมบูรณาการโครงการส่งเสริมแผนงานการเกษตร :โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และ ปุ๋ยชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้รับความอนุเคราะห์การเปิดโครงการจาก นายอภินันท์ เลาหกุล (ปลัดอาวุโสอำเภอดอยเต่า) และได้รับความอนุเคราะห์การดำเนินกิจกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้จากนางสาวสุพรรณี ใจมูล (เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอดอยเต่า) และ นางสาวดวงใจ สิริใจ (young smart farmer เชียงใหม่) ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ อบต.ดอยเต่า ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานตลอดจนประชาชน/เกษตรกรตำบลดอยเต่า ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยดี ครับ ????


 
09 กุมภาพันธ์ 2564