แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
148
เดือนที่แล้ว
1,600
ปีนี้
3,390
ปีที่แล้ว
17,921
ทั้งหมด
136,449
ไอพี ของคุณ
18.210.12.229
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอยเต่า ได้ร่วมแสดงการฟ้อนในงานประเพณีสลากภัต,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

ผู้สูงอายุตำบลดอยเต่า (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอยเต่า) ได้ร่วมแสดงการฟ้อนในงานประเพณีสลากภัต : ภาคเหนือ เรียกว่า ประเพณีทานก๋วยสลาก ณ วัดสันติสุข ในวันนี้ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ (สลากภัต : เป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎก เป็นชื่อเรียกวิธีถวายทานแก่พระสงฆ์วิธีหนึ่ง โดยการจับสลากเพื่อแจกภัตตาหารหรือปัจจัยวัตถุที่ได้รับจากผู้ศรัทธาถวาย เพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้ศรัทธาที่มีปัจจัยวัตถุจำกัด และไม่สามารถถวายแก่พระสงฆ์ทั้งหมดได้ โดยสลากภัตนับเนื่องในสังฆทานที่มีอานิสงส์มาก เพราะถือว่าแม้จะตั้งสลากถวายกับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่จับสลากได้ ย่อมเท่ากับถวายกับพระสงฆ์ทั้งหมด เพราะสลากที่จับนั้นพระสงฆ์ทุกรูปในอารามนั้นมีสิทธิ์ได้ นอกจากนั้นสลากภัตยังเป็นหลักการในพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เพื่อสร้างจิตสำนึกความเท่าเทียมกันและสร้างความเป็นอันหนึ่งเดียวกันแก่คณะสงฆ์การถวายโดยอุทิศให้แก่สงฆ์ การถวายสลากภัต แม้พระจะได้รับของที่ถวายแค่รูปเดียว แต่ถือได้ว่าพระสงฆ์ที่มารับถวายเป็นพระที่ได้รับมอบหมายจากสงฆ์ ก็นับเป็นสังฆทานที่สมบูรณ์เช่นกัน)

17 กันยายน 2562

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลดอยเต่า ด้วยการแพทย์แผนไทย,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลดอยเต่า ด้วยการแพทย์แผนไทย วันที่ 9 เมษายน 2562

09 เมษายน 2562

กิจกรรมการรำวงประยุกต์เต้นบาสโลบ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

กิจกรรมการรำวงประยุกต์เต้นบาสโลบ : โครงการระบบการดูแลผู้สูงอายุ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดย โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอยเต่า (โฮงกึ้ดคนเฒ่า) 

03 เมษายน 2562

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอยเต่า (ส่งเสริมกิจกรรมงานฝีมือด้านการทำพรมเช็ดเท้า) วันที่ 22 มีนาคม 2562

22 มีนาคม 2562

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (4 รายการ)