แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
223
เดือนที่แล้ว
1,600
ปีนี้
3,465
ปีที่แล้ว
17,921
ทั้งหมด
136,524
ไอพี ของคุณ
3.231.166.56

นายมนชล ศรีสกุลเสาวภาคย์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า / ส.อบต. หมู่ที่ 9

นายผ่าน โลแก้ว
รองประธานสภาฯ ส.อบต.หมู่ที่ 6

นายเจริญ ชุมดำ
เลขานุการสภาฯ

นายสยาม น้อยเขียว
ส.อบต. หมู่ที่ 1


นายดวง หล้าแสน
ส.อบต.หมู่ที่ 2


นายอำนวย แปงเจอร์
ส.อบต.หมู่ที่ 2


นายอัครเดช ยศศรี
ส.อบต. หมู่ที่ 3


นายสนิท ยะมัง
ส.อบต. หมู่ที่ 3


นายฐิติวัสส์ แดงบุญ
ส.อบต. หมู่ที่ 4


นายหลง อ้ายปัด
ส.อบต. หมู่ที่ 4


นายธวัช ปุ๊ดเตอร์
ส.อบต. หมู่ที่ 5


นายอดุลย์ คำหล้า
ส.อบต. หมู่ที่ 5


นายกิตติพงศ์ ตาสอน
ส.อบต. หมู่ที่ 6


นายพญานัน ปัญต๊ะ
ส.อบต.หมู่ที่ 7


นายถนอม กาวิชัย
ส.อบต. หมุ่ที่ 7


นายนิรุจ แก้วเรือน
ส.อบต. หมู่ที่ 8


นายคธาวุฒิ สมบูรณ์
ส.อบต. หมู่ที่ 8


นายหรรษกร ตาคำ
ส.อบต. หมู่ที่ 9


นายอารีย์ เปียงใจ
ส.อบต.หมู่ที่ 10


นายอินพักตร์ ตาแก้ว
ส.อบต. หมู่ที่ 10