แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
223
เดือนที่แล้ว
1,600
ปีนี้
3,465
ปีที่แล้ว
17,921
ทั้งหมด
136,524
ไอพี ของคุณ
3.231.166.56


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.5 ก.พ. 2564
2การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ปร1 ก.พ. 2564
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน และ1 ก.พ. 2564
4ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างท18 ธ.ค. 2563
5ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์16 ธ.ค. 2563
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เรื่อง แจ้งสถานที่สอบและรายชื่อผู้มีสิทธิฯ1 ธ.ค. 2563
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (23 พ.ย. 2563
8ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอา่ยุเพื่อรั6 พ.ย. 2563
9ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6 พ.ย. 2563
10ระกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยป31 ส.ค. 2563
11ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ25 มิ.ย. 2563
12ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย บนถนน ริมถนนเส้นทางสัญจร หรือสถานที่4 มิ.ย. 2563
13ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งฯ28 เม.ย. 2563
14คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกิจการสภาฯ4 ก.ค. 2562
15ประกาศเรียกประชุมสภาฯ ปี พ.ศ.256215 ก.พ. 2562
16ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการสำหรับคู่มือประชาชนฯ1 ต.ค. 2561
17ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส27 ก.พ. 2560

1