แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,477
เดือนที่แล้ว
1,745
ปีนี้
16,483
ปีที่แล้ว
53,285
ทั้งหมด
131,621
ไอพี ของคุณ
35.153.39.7


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (23 พ.ย. 2563
2ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอา่ยุเพื่อรั6 พ.ย. 2563
3ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6 พ.ย. 2563
4ระกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยป31 ส.ค. 2563
5ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ25 มิ.ย. 2563
6ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย บนถนน ริมถนนเส้นทางสัญจร หรือสถานที่4 มิ.ย. 2563
7ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งฯ28 เม.ย. 2563
8คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกิจการสภาฯ4 ก.ค. 2562
9ประกาศเรียกประชุมสภาฯ ปี พ.ศ.256215 ก.พ. 2562
10ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการสำหรับคู่มือประชาชนฯ1 ต.ค. 2561
11ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส27 ก.พ. 2560

1