แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
1,190
เดือนที่แล้ว
1,342
ปีนี้
1,190
ปีที่แล้ว
17,921
ทั้งหมด
134,249
ไอพี ของคุณ
3.239.242.55


ลำดับรายการวันที่
1พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ถึงปัจจุบัน8 มิ.ย. 2563
2พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254217 ส.ค. 2562
3พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาจข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.250017 ส.ค. 2562
4พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.249617 ส.ค. 2562
5พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.254217 ส.ค. 2562
6พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254617 ส.ค. 2562

1