แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
509
เดือนที่แล้ว
1,680
ปีนี้
7,923
ปีที่แล้ว
53,285
ทั้งหมด
123,061
ไอพี ของคุณ
3.236.59.63


ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1 ปี 256326 มิ.ย. 2563
2แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/256312 มิ.ย. 2563
3แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ของ อบต.ดอยเต่า4 มิ.ย. 2563
4แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ของ อบต.ดอยเต่า24 ก.พ. 2563
5แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ของ อบต.ดอยเต่า24 ก.พ. 2563
6แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-256513 มิ.ย. 2562
7แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ของ อบต.ดอยเต่า13 มิ.ย. 2562
8แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ครั้งที่ 22561 ลง 15 มิถุนายน 25582 ก.ค. 2561
9แผนพัฒนาสามปี4 มี.ค. 2559

1