แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
697
เดือนที่แล้ว
1,801
ปีนี้
5,740
ปีที่แล้ว
17,921
ทั้งหมด
138,799
ไอพี ของคุณ
3.237.20.246


ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏฺิบัติงาน (คู่มือการปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์)1 ม.ค. 2563
2คู่มือการปฏฺิบัติงาน (คู่มืองานการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP)1 ม.ค. 2563
3คู่มือการปฏฺิบัติงาน (คู่มืองานธุรการและงานสารบรรณ)1 ม.ค. 2563
4คู่มือการปฏฺิบัติงาน (คู่มืองานพัสดุ)1 ม.ค. 2563
5คู่มือการปฏิบัติงาน (คู่มืองานสารบรรณ)1 ม.ค. 2563
6คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ1 ม.ค. 2563
7คู่มือการปฏฺิบัติงาน (คู่มือภาษี)1 ม.ค. 2563

1