แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
1,108
เดือนที่แล้ว
2,209
ปีนี้
12,934
ปีที่แล้ว
53,285
ทั้งหมด
128,072
ไอพี ของคุณ
18.207.106.142


นายเจริญ ชุมดำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า


นายประจวบ อินทรัตน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า


นางนิภาพร ใจเป็ง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางณัฐธิดา ยาสมุทร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายปริญญา เดชสุภา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางรัตนา อินหา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนารีรัตน์ สมสุข
ผุู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวกมลวรรณ สิทธิกัน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวเนตรนภา เรือนอินทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)


นายอัครัช เมืองดี
นักการภารโรง


นางสาวฐานิตา นิรงบุตร
คนงานทั่วไป


นายอนุรักษ์ วงกาวิน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น อบต.ดอยเต่า


นายสุวิทย์ แปงใจ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น อบต.ดอยเต่า


นายวรวุฒิ ใจมา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น อบต.ดอยเต่า


นางสาวกาญจนา มูลสุข
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น อบต.ดอยเต่า