แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
148
เดือนที่แล้ว
1,600
ปีนี้
3,390
ปีที่แล้ว
17,921
ทั้งหมด
136,449
ไอพี ของคุณ
18.210.12.229


นายเจริญ ชุมดำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า


นายประจวบ อินทรัตน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า


นายวิฑุรย์ แก้วสุข
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางนิภาพร ใจเป็ง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางณัฐธิดา ยาสมุทร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายปริญญา เดชสุภา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางรัตนา อินหา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนารีรัตน์ สมสุข
ผุู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวกมลวรรณ สิทธิกัน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวเนตรนภา เรือนอินทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)


นางสาวฐานิตา นิรงบุตร
คนงานทั่วไป


นายสุพจน์ เลี้ยงสอน
นักการภารโรง


นายอนุรักษ์ วงกาวิน
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย


นายสุวิทย์ แปงใจ
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย


นายวรวุฒิ ใจมา
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย


นางสาวกาญจนา มูลสุข
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย