แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหารศูนย์ดำรงธรมม
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
11
เดือนนี้
65
เดือนที่แล้ว
45
ปีนี้
50,134
ปีที่แล้ว
27,038
ทั้งหมด
111,987
ไอพี ของคุณ
3.227.254.12


นายเจริญ ชุมดำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า


นายประจวบ อินทรัตน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า


นางนิภาพร ใจเป็ง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางณัฐธิดา ยาสมุทร
นักทรัพยากรบุคคล


นายปริญญา เดชสุภา
นักจัดการงานทั่วไป


นางรัตนา อินหา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนารีรัตน์ สมสุข
ผุู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวกมลวรรณ สิทธิกัน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวเนตรนภา เรือนอินทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)


นายอัครัช เมืองดี
นักการภารโรง


นายอนุรักษ์ วงกาวิน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น อบต.ดอยเต่า


นายสุวิทย์ แปงใจ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น อบต.ดอยเต่า


นายวรวุฒิ ใจมา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น อบต.ดอยเต่า


นางสาวกาญจนา มูลสุข
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น อบต.ดอยเต่า