แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหารศูนย์ดำรงธรมม
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
11
เดือนนี้
65
เดือนที่แล้ว
45
ปีนี้
50,134
ปีที่แล้ว
27,038
ทั้งหมด
111,987
ไอพี ของคุณ
3.227.254.12


นายสยาม ทาคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางศิริพร ก๋องโน
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ ๑


นางสาวกิ่งกานต์ อินตา
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ หมู่ที่ ๒


นางดวงใจ จุลศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ หมู่ที่ ๓


นางอนงพร ยะมัง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉิมพลี หมู่ที่ ๔


นางสายทอง ยะมัง
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ ๑


นางน้ำเพชร นวลเรือน
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ ๑


นางสาวสุพรรญา พิทักษ์หทัยวงค์
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ หมู่ที่ ๒


นางศรีเพ็ญ จันทร์เพ็ญ
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ หมู่ที่ ๒


นางแดง มาคา
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ หมู่ที่ ๓


นางสาววริศรา สุขใจแสน
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ หมู่ที่ ๓


นางภาวิณี ทาต๊ะ
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉิมพลี หมู่ที่ ๔


นางสาวสุรางค์รัตน์ เปอะปิน
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉิมพลี หมู่ที่ ๔


นางสาวรัตติกาล แดงโน
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป