แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
223
เดือนที่แล้ว
1,600
ปีนี้
3,465
ปีที่แล้ว
17,921
ทั้งหมด
136,524
ไอพี ของคุณ
3.231.166.56


นายสยาม ทาคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายกิตติพจน์ ไชยวงศ์คำ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางศิริพร ก๋องโน
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ ๑


นางสาวกิ่งกานต์ อินตา
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ หมู่ที่ ๒


นางดวงใจ จุลศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ หมู่ที่ ๓


นางอนงพร ยะมัง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉิมพลี หมู่ที่ ๔


นางสายทอง ยะมัง
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ ๑


นางน้ำเพชร นวลเรือน
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ ๑


นางสาวสุพรรญา พิทักษ์หทัยวงค์
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ หมู่ที่ ๒


นางศรีเพ็ญ จันทร์เพ็ญ
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ หมู่ที่ ๒


นางแดง มาคา
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ หมู่ที่ ๓


นางสาววริศรา สุขใจแสน
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ หมู่ที่ ๓


นางภาวิณี ทาต๊ะ
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉิมพลี หมู่ที่ ๔


นางสาวสุรางค์รัตน์ เปอะปิน
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉิมพลี หมู่ที่ ๔


นางสาวรัตติกาล แดงโน
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป