แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
972
เดือนที่แล้ว
2,209
ปีนี้
12,798
ปีที่แล้ว
53,285
ทั้งหมด
127,936
ไอพี ของคุณ
3.231.167.166


นายสยาม ทาคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางศิริพร ก๋องโน
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ ๑


นางสาวกิ่งกานต์ อินตา
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ หมู่ที่ ๒


นางดวงใจ จุลศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ หมู่ที่ ๓


นางอนงพร ยะมัง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉิมพลี หมู่ที่ ๔


นางสายทอง ยะมัง
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ ๑


นางน้ำเพชร นวลเรือน
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ ๑


นางสาวสุพรรญา พิทักษ์หทัยวงค์
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ หมู่ที่ ๒


นางศรีเพ็ญ จันทร์เพ็ญ
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ หมู่ที่ ๒


นางแดง มาคา
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ หมู่ที่ ๓


นางสาววริศรา สุขใจแสน
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ หมู่ที่ ๓


นางภาวิณี ทาต๊ะ
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉิมพลี หมู่ที่ ๔


นางสาวสุรางค์รัตน์ เปอะปิน
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉิมพลี หมู่ที่ ๔


นางสาวรัตติกาล แดงโน
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป