แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
1,108
เดือนที่แล้ว
2,209
ปีนี้
12,934
ปีที่แล้ว
53,285
ทั้งหมด
128,072
ไอพี ของคุณ
18.207.106.142
ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

31 สิงหาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือเพื่อเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น

11 สิงหาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

07 สิงหาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ตั้งแต่ วันที่ 4-6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.(เฉพาะวันทำการ)

04 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ : การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

ประชาสัมพันธ์ : การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

03 สิงหาคม 2563

ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย บนถนน ริมถนนเส้นทางสัญจร หรือสถานที่สาธารณะ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย บนถนน ริมถนนเส้นทางสัญจร หรือสถานที่สาธารณะ

04 มิถุนายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับเพิ่มเติม) ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th
12 พฤษภาคม 2563

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

09 มีนาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส Covid - 19,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th
04 มีนาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th
10 มกราคม 2563

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขต อบต.ดอยเต่า,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ (บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)แต่ละหมู่บ้าน ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว)

29 พฤศจิกายน 2562

ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเืพ่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

22 ตุลาคม 2562

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

22 ตุลาคม 2562

การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

22 ตุลาคม 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th
15 ตุลาคม 2562

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (44 รายการ)