แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหารศูนย์ดำรงธรมม
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
11
เดือนนี้
65
เดือนที่แล้ว
45
ปีนี้
50,134
ปีที่แล้ว
27,038
ทั้งหมด
111,987
ไอพี ของคุณ
3.227.254.12

นางชลธิชา ปู่ถา
ประธานกลุ่มแม่บ้านตำบลดอยเต่านางอำพร ดำยา
ประธานกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านถิ่นสำราญนางพยอม นำปุ๊ด
ประธานกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านไร่นางอำพร จันทร์อ้าย
ประธานกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านดอยเต่านางชลธิชา ปู่ถา
ประธานกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านฉิมพลีนางจันทร์ที ทองคำ
ประธานกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านแม่ทกนางอ้อยทิพย์ ไหวยะ
ประธานกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสันป่าดำนางสาวเนตรนภา เรือนอินทร์
ประธานกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุขนางนงลักษณ์ สมณะ
ประธานกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านผาจุกนางเบญจวรรณ อุตสังข์
ประธานกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งคอกช้างนางเปา ผลเพิ่มทรัพย์
ประธานกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านดอยเต่าใต้