แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
152
เดือนที่แล้ว
907
ปีนี้
3,003
ปีที่แล้ว
53,285
ทั้งหมด
118,141
ไอพี ของคุณ
3.234.244.18ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อบต.ดอยเต่า30 กันยายน 2562
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256208 กรกฎาคม 2562
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ ประจำไตรมาสที่ 230 มิถุนายน 2562
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ ประจำไตรมาสที่ 330 มิถุนายน 2562
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุประจำปี 2561 01 มิถุนายน 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย 1 บ้านฉิมพลี หมู่ 419 เมษายน 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมคิด นวลจันทร์ทะ บ้านฉิมพลี หมู่ 419 เมษายน 2562
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านตำบลดอยเต่า14 สิงหาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในตำบลดอยเต่า08 สิงหาคม 2561
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over lay ภายในหมู่ บ. ดอยเต่าใต้ ม.10 ต.ดอยเต่า29 มิถุนายน 2561
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over lay ภายในหมู่ บ.แม่ทก ม.529 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยหอพ่อหม่อนเจ้าพ่อเฒ่าหนาน บ้านสันป่าดำ ม.605 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย บ.นายสุบิน แก้วจันทร์ บ.ดอยเต่า ม.3 05 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย บ.นายบุญหนัก สมสุข บ.ดอยเต่าใต้ ม.10 05 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย32 บ้านไร่ หมู่ 2 ตำบลดอยเต่า05 มิถุนายน 2561
12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.สันป่าดำ ม.6 ซ.จ้อว้อจุดเริ่มต้น บ.นาย23 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.แม่ทก ม.5 ซ.ตรงข้าม บ.นายอดุลย์ คำหล้า17 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.แม่ทก ม.5 ซ.บ้านนายภาคภูมิ จันทะคำมา17 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ดอยเต่าใต้ ม.10 ซ.บ้านนายวินัย โคธิเสน15 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ถิ่นสำราญ ม.1 ซ.213 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ผาจุก ม.8 ซ.21 บ.นายสมพร มูลมา13 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ผาจุก ม.8 ซ.22 บ.นายลบ ดีวงค์13 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ฉิมพลี ม.4 ซ.บ้านนายสมคิด นวลจันทร์ทะ08 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ไร่ ม.2 ซ.4408 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ฉิมพลี ม.4 ซ.107 พฤษภาคม 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ราคากลางการจัดจ้างดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ One Stop Service Software and Digital Content Center21 เมษายน 2558
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม22 พฤศจิกายน 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 256231 พฤษภาคม 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1