แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
396
เดือนที่แล้ว
1,680
ปีนี้
7,810
ปีที่แล้ว
53,285
ทั้งหมด
122,948
ไอพี ของคุณ
3.236.172.187ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาจุก ม.8 ซอยบ้านนายคำหน้อย ตันมาถึงบ้านนายคำ ตันมา26 มิถุนายน 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไร่ หมู่ที่2 สายซอย 3/223 มิถุนายน 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 สายทางบ้านนายคำ มารอด23 มิถุนายน 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฉิมพลี ม.4 สายทางชลประทาน ซอย 211 มิถุนายน 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอยเต่า หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนางแก้วลา ชัยชนะ05 มิถุนายน 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอยเต่า หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนางสา ทามา05 มิถุนายน 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอยเต่า หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายเมือง ตุ่นธิ05 มิถุนายน 2563
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอยเต่า หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายอนุพงษ์ โลแก้ว 05 มิถุนายน 2563
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอยเต่า หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายนันตา แก้วใจ05 มิถุนายน 2563
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอยเต่า หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายสุทัศน์ อ้ายปัด05 มิถุนายน 2563
รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี30 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุรายเดือน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 256330 เมษายน 2563
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยวิธีเสริมผิวจราจรแบบ OVER Lay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 6 บ้านสันป่าดำ08 เมษายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 256331 มีนาคม 2563
โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.บ้านดอยเต่า (ทุ่งนากาย) หมู่ที่ 316 มีนาคม 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง29 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องจักรกลเพื่อทำการขุดฝังกลบพร้อมปรับเกลี่ยขยะ12 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ Brother 11 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก05 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สำนักงาน05 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง แบบผ้าใบ02 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน 26 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายทีมีฟอส 1%,น้ำยาพ่นยุง เดลต้าเมทริล22 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภค ไม่เพียงพอ (ภัยแล้ง) บ้20 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภค ไม่เพียงพอ (ภัยแล้ง) บ้20 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรค15 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยวิธีเสริมผิวจราจรแบบ OVER Lay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต23 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอยเต่า (ทุ่งนากาย) หมู่ที่ 323 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านทุ่23 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ทก หมู่ 523 มีนาคม 2563
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ราคากลางการจัดจ้างดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ One Stop Service Software and Digital Content Center21 เมษายน 2558
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม22 พฤศจิกายน 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 256231 พฤษภาคม 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1