แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
3,395
เดือนที่แล้ว
4,725
ปีนี้
31,541
ปีที่แล้ว
39,296
ทั้งหมด
229,974
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำล10 สิงหาคม 2566
ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256607 กรกฎาคม 2566
ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 330 มิถุนายน 2566
ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (12 มิถุนายน 2566)12 มิถุนายน 2566
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแนวคันดินลำห้วยแม่ปึ๋ง แบบหินใหญ่เรียงในกล่องเกเบี้ยนฯ26 พฤษภาคม 2566
ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 พฤษภาคม 2566
ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ19 พฤษภาคม 2566
ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256618 พฤษภาคม 2566
ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแนวคันดินลำห้วยแม่หาดฯ18 พฤษภาคม 2566
ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256611 พฤษภาคม 2566
ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256628 เมษายน 2566
ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256622 มีนาคม 2566
ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256602 มีนาคม 2566
ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ10 มกราคม 2566
ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ27 ธันวาคม 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแนวคันดินลำห้วยแม่หาดฯ30 พฤษภาคม 2566
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแนวคันดินลำห้วยแม่หาดแบบหินเรียงใหญ่ฯ25 พฤษภาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ (ประจำไตรมาสที่ 2)31 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ (รหัส ชม.ถ.112-017) 11 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ (ประจำไตรมาสที่ 1)13 ธันวาคม 2565
ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสร21 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ หมู่ 2 (e-bidding)20 กรกฎาคม 2565
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น21 มิถุนายน 2565
จัดซื้อก๊าซหุงต้ม (LPG)21 มิถุนายน 2565
จ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ 2,7,9 (รอบ2)21 มิถุนายน 2565
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดตรวจ Covid-19)17 มิถุนายน 2565
จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมป้องกันแนวตลิ่งพื้นที่การเกษตรถูกกัดเซาะ (นาทุ่งหลวง) 13 มิถุนายน 2565
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์06 มิถุนายน 2565
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)06 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผต-4660 เชียงใหม่06 มิถุนายน 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ประกาศราคากลางงานจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 05 กรกฎาคม 2566
ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ 13 มิถุนายน 2566
ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ 13 มิถุนายน 2566
ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยวิธีเสริมผิวจราจร12 มิถุนายน 2566
ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยวิธีเสริมผิวจราจร12 มิถุนายน 2566
ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงแนวคันดินลำห้วยแม่หาดฯ10 พฤษภาคม 2566
ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงแนวคันดินลำห้วยแม่หาดฯ10 พฤษภาคม 2566
ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงแนวคันดินลำห้วยแม่ปึ๋งฯ10 พฤษภาคม 2566
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
ประกาศ สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอนสิงหาคม พ.ศ.256631 สิงหาคม 2566
ประกาศ สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอนกรกฎาาคม พ.ศ.256627 กรกฎาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.256630 มิถุนายน 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.256601 มิถุนายน 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.256628 เมษายน 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.256631 มีนาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.256628 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 256631 มกราคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 256530 ธันวาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 256530 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 256531 ตุลาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 256530 กันยายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 256531 สิงหาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 256527 กรกฎาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 256530 มิถุนายน 2565
1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1