แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
184
เมื่อวานนี้
202
เดือนนี้
2,129
เดือนที่แล้ว
1,938
ปีนี้
6,200
ปีที่แล้ว
39,296
ทั้งหมด
204,633
ไอพี ของคุณ
3.238.134.157ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256602 มีนาคม 2566
ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ10 มกราคม 2566
ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ27 ธันวาคม 2565
ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ29 พฤศจิกายน 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 22 พฤศจิกายน 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 22 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยฯ26 ตุลาคม 2565
ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256625 ตุลาคม 2565
ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสร21 กันยายน 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 08 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.112-08 08 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาจุก หมู่ 8 03 สิงหาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาจุก หมู่ 8 (e-bidding)12 กรกฎาคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256508 กรกฎาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ หมู่ 2 (e-bidding)06 กรกฎาคม 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ11 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก13 ธันวาคม 2565
ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสร21 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ หมู่ 2 (e-bidding)20 กรกฎาคม 2565
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น21 มิถุนายน 2565
จัดซื้อก๊าซหุงต้ม (LPG)21 มิถุนายน 2565
จ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ 2,7,9 (รอบ2)21 มิถุนายน 2565
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดตรวจ Covid-19)17 มิถุนายน 2565
จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมป้องกันแนวตลิ่งพื้นที่การเกษตรถูกกัดเซาะ (นาทุ่งหลวง) 13 มิถุนายน 2565
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์06 มิถุนายน 2565
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)06 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผต-4660 เชียงใหม่06 มิถุนายน 2565
จ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ 3,4,6,10 โครงการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไ01 มิถุนายน 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์01 มิถุนายน 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาแม่บ้านทำความสะอาด01 มิถุนายน 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.256628 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 256631 มกราคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 256530 ธันวาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 256530 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 256531 ตุลาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 256530 กันยายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 256531 สิงหาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 256527 กรกฎาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 256530 มิถุนายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 256531 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.256430 ธันวาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.256430 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.256429 ตุลาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ.256430 กันยายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.256431 สิงหาคม 2564
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1