แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
188
เมื่อวานนี้
202
เดือนนี้
2,129
เดือนที่แล้ว
1,938
ปีนี้
6,200
ปีที่แล้ว
39,296
ทั้งหมด
204,633
ไอพี ของคุณ
3.238.134.157

นางชลธิชา ปู่ถา
ประธานกลุ่มแม่บ้านตำบลดอยเต่านางอำพร ดำยา
ประธานกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านถิ่นสำราญนางพยอม นำปุ๊ด
ประธานกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านไร่นางอำพร จันทร์อ้าย
ประธานกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านดอยเต่านางชลธิชา ปู่ถา
ประธานกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านฉิมพลีนางจันทร์ที ทองคำ
ประธานกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านแม่ทกนางอ้อยทิพย์ ไหวยะ
ประธานกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสันป่าดำนางสาวเนตรนภา เรือนอินทร์
ประธานกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุขนางนงลักษณ์ สมณะ
ประธานกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านผาจุกนางเบญจวรรณ อุตสังข์
ประธานกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งคอกช้างนางเปา ผลเพิ่มทรัพย์
ประธานกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านดอยเต่าใต้